Điều gì nên đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn xin việc tại TP. Hồ Chí Minh?

01/24/2019

Tổng Hợp

Chức năng bình luận bị tắt ở Điều gì nên đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn xin việc tại TP. Hồ Chí Minh?


Mục đích của bất kỳ một cuộc phỏng vấn tìm việc làm nào là để xác định người phù hợp nhất cho vị trí việc làm của một doanh nghiệp. Biết rõ được những gì mình cần nói trong một cuộc phỏng vấn có thể là sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của một cuộc phỏng vấn trên thị trường việc làm TP. Hồ Chí Minh.

Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho các ứng viên đang có nhu cầu tìm việc làm TP. Hồ Chí Minh một hướng dẫn về những gì cần phải nói trong một cuộc phỏng vấn tìm việc làm để chứng tỏ rằng bạn là người phù hợp nhất cho ví trí công việc:

Thể hiện kiến ​​thức của bạn về doanh nghiệp

Một nhà tuyển dụng việc làm TP. Hồ Chí Minh sẽ luôn muốn nhìn thấy rằng bạn đã hoàn thành bước khởi đầu quan trọng của một quá trình tìm việc làm – đó là hiểu rõ về doanh nghiệp, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của doanh nghiệp đó.

Trước cuộc phỏng vấn, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của nó. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị thông tin để trả lời các câu hỏi như sau:

Bạn biết gì về chúng tôi và những gì chúng tôi đã và đang làm?

Đưa ra một mô tả ngắn gọn về mô hình kinh doanh cốt lõi của họ và đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo nào mà họ đang cung cấp khiến họ khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Ai là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi trên thị trường?

Bạn sẽ có thể có được thông tin này tương đối dễ dàng trực tuyến. Nhưng, hãy lưu ý này bạn cần phải phân tích một cách chuyên sâu và toàn diện. Sau đó, sử dụng những số liệu mà bạn đã phân tích để mô tả ngắn gọn tại sao bạn lại nghĩ như vậy.

Tại sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?

Mô tả những gì gây hấp dẫn và thu hút bạn ứng tuyển vị trí việc làm của doanh nghiệp họ. Hãy chia sẻ về những giá trị, mục tiêu và nhiệm vụ mà doanh nghiệp của họ có thể mang đến cho bạn.

Hiểu rõ nhiệm vụ công việc sắp tới

Vào thời điểm bạn được mời tham gia phỏng vấn, bạn nên có một sự hiểu biết nhất định về những nhiệm vụ và yêu cầu mà vị trí công việc mới đòi hỏi. Sẽ rất hữu ích nếu bạn dành thời gian để xem qua phần mô tả công việc trên thông tin đăng tuyển và suy nghĩ về một số ví dụ để thể hiện rõ các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bản thân. Các câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn trả lời để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về vai trò công việc bao gồm:

Bạn biết gì về vai trò công việc này?

Hãy nói những mục đích và nhiệm vụ chính của công việc này. Sau đó đề cập một số nhiệm vụ của công việc này có liên quan đến vị trí công việc trước đây của mình và giá trị mà bạn có thể mang lại nếu có cơ hội hợp tác làm việc với họ.

Bạn thích nhất điều gì ở vị trí công việc này?

Bạn nên đề cập đến những yếu tố quan trọng mà bạn có thể cho nhà tuyển dụng thấy rõ rằng không ai thích hợp hơn ngoài bạn.

Bạn sẽ làm gì trong 30, 60 và 90 ngày đầu tiên khi đảm nhận vai trò công việc này?

Hãy khẳng định rằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn về vai trò công việc này sẽ giúp bạn xác định rõ các động thái và mục tiêu bạn sẽ thực hiện trong những tuần và tháng đầu tiên trong công việc. Tốt nhất là bạn nên vẽ ra một bức tranh đẹp để mô tả kế hoạch hoàn hảo của mình trong 30, 60 và 90 ngày làm việc đầu tiên trước khi cuộc phỏng vấn của bạn diễn ra.