Chuyên mục: Phương Pháp


Làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong một cuộc phỏng vấn xin việc tại TP. Hồ Chí Minh

01/24/2019

Phương Pháp, Tìm việc làm, TPHCM

Chức năng bình luận bị tắt ở Làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong một cuộc phỏng vấn xin việc tại TP. Hồ Chí Minh


Để gây ấn tượng trong một buổi phỏng vấn việc làm TP. Hồ Chí Minh, bạn cần tận dụng tối đa mọi cơ hội để nhấn mạnh ưu điểm và sự phù hợp của mình đối với vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Một số câu hỏi sẽ thường xuyên được đặt ra dành cho bạn trong các cuộc phỏng vấn việc làm TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị trước các câu trả lời thật đặc sắc để tận dụng mọi cơ hội nhằm thể hiện bản thân trước các đơn vị tuyển dụng.

Hôm nay, bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm của mình trong một cuộc phỏng vấn việc làm TP. Hồ Chí Minh nhờ vào các câu hỏi phỏng vấn phổ biến như sau:

Ví dụ 1: Tại sao bạn muốn làm việc cho doanh nghiệp của chúng tôi?

Việc chuẩn bị và nghiên cứu thông tin trước khi tham gia một cuộc phỏng vấn tìm việc làm là điều rất quan trọng nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt với đơn vị tuyển dụng. Mức độ chuẩn bị cẩn thận mọi công đoạn trước khi phỏng vấn sẽ phản ánh về tính chuyên nghiệp và cách thức tổ chức công việc của bạn.

Nhà tuyển dụng thường đặt câu hỏi này như một lời yêu cầu ứng viên tìm việc làm vận dụng kiến ​​thức của bạn về doanh nghiệp để giải thích lý do tại sao bạn nộp đơn xin làm việc trong doanh nghiệp này mà không phải doanh nghiệp khác.

Bạn có thể trả lời câu hỏi này bằng cách đề cập đến các thành tích mà họ đã giành được. Sau đó, bạn có thể tiếp tục làm nổi bật các kỹ năng ấn tượng của riêng bạn, và cho thấy cách bạn có thể làm cho doanh nghiệp của họ trở nên tốt hơn nữa!

Ví dụ 2: Hãy cho tôi biết kinh nghiệm liên quan đến vị trí công việc của bạn

Đương nhiên, câu trả lời ban đầu cho câu hỏi này là liệt kê các công việc mà bạn đã từng đảm nhiệm trước đây và đưa ra một cái nhìn tổng quát về trách nhiệm, cũng như nhiệm vụ của bạn đã từng thực hiện trong các vai trò công việc đó.

Một cuộc phỏng vấn tìm việc làm là một cơ hội để doanh nghiệp đánh giá xem bạn có phù hợp hay không, không chỉ là với vai trò công việc mà bạn đang ứng tuyển mà còn cho chính doanh nghiệp của họ. Do đó, khi người phỏng vấn đang tìm hiểu về kinh nghiệm, hãy nhân cơ hội này để liên hệ các kỹ năng có được ở các vị trí trước đây với vai trò mà bạn đang ứng tuyển.

Đồng thời, để trả lời câu hỏi này, khi mô tả các vị trí trước đây của bạn, hãy thảo luận về trình độ và kinh nghiệm của bạn phù hợp với những gì họ đang tìm kiếm ở một ứng cử viên.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần điều chỉnh kinh nghiệm làm việc của bạn với mô tả công việc. Cụ thể, bạn có thể làm nổi bật bản chất có thể chuyển nhượng của bất kỳ kinh nghiệm và kỹ năng nào trước đây đã được phát triển một cách thật khéo léo. Bạn cũng nên nhấn mạnh sự liên quan của kinh nghiệm trước đó và giải thích cách bạn phát triển nó như thế nào và mức độ cần thiết của các kỹ năng đó cho vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển.